OFERTA

Zbiorniki do wody

Zbior­ni­ki do maga­zy­no­wa­nia wody wyko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej o pojem­no­ści 200 000 litrów.