OFERTA

Zbiorniki proszku

Zbior­ni­ki prosz­ku o pojem­no­ści 40 000 litrów. Prze­zna­czo­ny do maga­zy­no­wa­nia mle­ka w prosz­ku. Wypo­sa­żo­ny w dno wibra­cyj­ne, dosto­so­wa­ny do sys­te­mu ważenia.