OFERTA

Bębny formujące

Bęb­ny do for­mo­wa­nia sera typu moz­za­rel­la, dają­ce moż­li­wość uzy­ska­nia kulek, oscyp­ków i innych kształtów.