OFERTA

Zbiornik do musztardy

Zbior­nik do musz­tar­dy. Pro­du­ku­je­my zbior­ni­ki wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej wyko­rzy­sty­wa­ne w pro­duk­cji musz­tar­dy o pojem­no­ści 1650 litrów wypo­sa­żo­ne w mieszadło.