OFERTA

Uchwyty rurowe

pro­du­ko­wa­ne typy:

bez prę­ta, z prętem

zakres śred­nic:

Ø 18mm ÷ Ø 304mm

typo­we gatunki:

AISI 304, AISI 316L

typ powierzch­ni:

mat, szlif, poler

uwa­gi:

ist­nie­je moż­li­wość wyko­na­nia uchwy­tów z innych gatun­ków stali