OFERTA

Zbiorniki do mleka

Zbior­nik o pojem­no­ści 300 litrów.

Wypo­sa­żo­ny w pom­pę oraz insta­la­cję umoż­li­wia­ją­cą mycie w obie­gu zamkniętym.