OFERTA

Redukcje

pro­du­ko­wa­ne typy:

syme­trycz­ne, asymetryczne

zakres śred­nic:

Ø 12mm ÷ Ø 168,3mm (tło­czo­ne z rur lub spa­wa­ne z blach),

Ø > 168,3mm (spa­wa­ne z blach)

typo­we gatunki:

AISI 304, AISI 316L

typ powierzch­ni:

mat, szlif, poler

uwa­gi:

typo­we kąty nachy­le­nia reduk­cji syme­trycz­nych 11 lub 15 stopni,

typo­we kąty nachy­le­nia reduk­cji asy­me­trycz­nych 20 lub 40 stopni