OFERTA

Głowice myjące

pro­du­ko­wa­ne typy:

kule myją­ce, kule myją­ce spłaszczone

śred­ni­ce kuli:

Ø 25mm, Ø 40mm, Ø 43mm, Ø 51mm, Ø 64mm, Ø 70mm, Ø 90mm, Ø 120mm

 typy mocowania:

mufa gwin­to­wa­na, zawlecz­ka, do spa­wa­nia – róż­ne średnice

typo­we gatunki:

AISI 304, AISI 316L

typ powierzch­ni:

mat, szlif, poler

uwa­gi:

ist­nie­je moż­li­wość pro­duk­cji gło­wic o innych średnicach