OFERTA

Dennice

pro­du­ko­wa­ne typy:

den­ni­ce: pła­skie, stoz­ko­we, elip­so­ida­le (śred­ni­ca do 273mm)

zakres śred­nic:

Ø 20mm ÷ Ø 600mm (tło­czo­ne)
Ø 600mm ÷ Ø1300mm (wyobla­ne)

typo­we gatunki:

AISI 304, AISI 316L

typ powierzch­ni:

mat, szlif, poler

uwa­gi:

den­ni­ce wyobla­ne posia­da­ją na środ­ku otwór tech­no­lo­gicz­ny Ø 25mm