OFERTA

Szafki

Pro­du­ku­je­my róż­ne typy sza­fek. Szaf­ki wyko­na­ne są ze sta­li nie­rdzew­nej, któ­re znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w gastro­no­mi, pla­ców­kach żywie­nia zbio­ro­we­go, masar­niach, mleczarstwie.