OFERTA

Zaparzarki owoców

Zapa­rzar­ka do owo­ców. Pro­du­ku­je­my wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej zapa­rzar­ki do śli­wek, more­li i innych owo­ców dla prze­my­słu spożywczego.