OFERTA

Zawory bezpieczeństwa

pro­du­ko­wa­ne typy:

bez­pie­czeń­stwa pod­ci­śnie­nio­we DN 15

typo­we gatunki:

AISI 304, AISI 316L

typ powierzch­ni:

mat, szlif, poler

uwa­gi:

brak