OFERTA

Termizatory do serów

Urzą­dze­nie do zapa­rza­nia serów. Zbu­do­wa­ne z kra­jal­ni­cy, wan­ny zapa­rza­ją­cej, modu­łu wygnia­ta­ją­ce­go i podaj­ni­ka śli­ma­ko­we­go. Może współ­pra­co­wać z urzą­dze­nia­mi formującymi.