OFERTA

Turbinki myjące

pro­du­ko­wa­ne typy:

Ø 25mm – do mycia cystern, budo­wa na bazie czwórnika,

Ø 38mm – do mycia zbior­ni­ków, z wal­cem z kaprolenu

typy moco­wa­nia:

Ø 25mm mufa gwin­to­wa­na 1/2″, Ø 38mm prze­zna­czo­na do spawania

typo­we gatunki:

AISI 304, AISI 316L

typ powierzch­ni:

poler

uwa­gi:

tur­bin­ki pod­czas prze­pły­wu środ­ka myją­ce­go obra­ca­ją się